OM SVARTNÄSGÅRDEN

Svartnäsgården är ett naturnära och familjärt behandlingshem i Svartnäs strax utanför Falun. Vi erbjuder beroendebehandling för män i åldrarna 21 år och uppåt utifrån ett upplägg bestående av primärvård, fördjupad behandling och utslussning till eget boende. Under primärvården möts du dygnet runt av kvalificerad personal med lång erfarenhet av att jobba med missbruk/beroende.

Vår behandling

12-stegsmetoden har valts för att den genom åren har visat sig ge de bästa resultaten. Metoden lutar sig på evidens, vilket innebär att forskningen stödjer att vårt sätt att jobba ger goda resultat. Vi jobbar resultatinriktat.

Eftersom vi utgår från en helhetssyn/holistisk, där alla livsområden är lika viktiga, så jobbar vi parallellt med beroendet, integration i samhället, tankemönster, drivkrafter, familjesystem och relationer.

Den naturnära miljön som omger Svartnäsgården gör även fritid och aktivitet till viktiga inslag i all behandling.

Vår värdegrund

All behandling och terapi lutar sig alltid på en filosofisk värdegrund som kommer att beskriva vad allt arbete senare är byggt på.

På Svartnäsgården jobbar vi med humanism och holism.

Att vi jobbar med humanism innebär att vi ser att alla människor har ett inneboende värde. Detta värde kan det av olika anledningar ha blivit svårt att ta vara på men vi vill hos oss jobba för att varje person som kommer bättre ska kunna ta ansvar för sitt egenvärde, sina handlingar och känna en frihet av att ta det ansvaret.

Att vi jobbar med holism menas att vi jobbar utifrån att alla delar av livet är lika viktiga och bör tas tillvara på. För att kunna skapa det liv som jag själv väljer att jag vill ha så måste alla delarna av den helheten behandlas som lika viktiga.

Redo att ta ditt första steg?