DIN RESA HOS OSS

På Svartnäsgården ser vi delaktighet och engagemang som centrala nyckelbegrepp i all behandling, även i det miljöterapeutiska arbetet. De är också viktiga ledord i personalens värdegrund.

Svartnäsgården är ett naturnära och familjärt behandlingshem i Svartnäs strax utanför Falun. Vi erbjuder beroendebehandling för män i åldrarna 21 år och uppåt utifrån ett upplägg bestående av primärvård, fördjupad behandling och utslussning till eget boende. Under primärvården möts du dygnet runt av kvalificerad personal med lång erfarenhet av att jobba med missbruk/beroende.

Din resa hos oss

Det är för oss av största vikt att hålla dig som klient delaktig och känna engagemang i din egen behandling. Du väljer själv hur mycket du vill utvecklas och du kan med rätt inställning och vägledning ta dig hur långt du vill. Vi kommer finnas med dig längs vägen.

Vi tror på att all människor har den inneboende förmågan som krävs för att kunna läka och ta ansvar för sina val.

För att du som kommer till Svartnäsgården ska kunna få den bästa behandlingen använder vi oss av de behandlingsmodeller som forskningen visat fungerar bäst:

  • Tolvsteg
  • KBT
  • MI
  • Kriminalitet som livsstil
  • Gestaltterapi
  • Somatic Experience
  • AngCop

Du kan läsa mer om dessa behandlingsmodeller under vår behandling.

Som klient får du under placeringstiden också ta del av och prova dig för i annat än behandling. Detta är vad vi kallar miljöterapeutiskt arbete. Du får prova såväl sysselsättning utanför behandlingshemmet som delaktighet på Svartnäsgården.

Behandlingen som Svartnäsgården erbjuder genomförs i fyra frivilliga steg vilket innebär att du kan gå från heldygnsvård till eget boende under samma placering.

Vårt arbetssätt

1. Primärbehandling

Vi erbjuder heldygnsvård med personal på plats under dygnets alla timmar. Primärbehandlingens största fokus ligger på själva behandlingen. Vi erbjuder därför flera grupptider per dag och enskilda samtal varje vecka, alltid tillsammans med kvalificerad personal. Du som genomgår primärvård jobbar även med enskilt anpassade uppgifter vid sidan av gruppbehandlingen, allt för att på bästa sätt matcha just ditt behov.

2. Fördjupningsfas

Fördjupningsfasen skiljer sig från primärbehandlingen sett till både regler och schema. Den största förändringarna är att du inte deltar i behandlingsgrupp hela dagar. Du får istället börja engagera dig i andra sysslor, främst på Svartnäsgården.

Svartnäsgården är en stor gård med stora fastigheter så det finns alltid saker att göra och hjälpa till med. Du har under fördjupningsfasen fortfarande gruppbehandling vid två tillfällen per vecka. Du ges även möjligheter att delta vid enskild terapi och/eller processveckor som t.ex vuxna-barn och sorg.

3. Utslussfas

utslussningsfasen ges du som klient tillgång till lägenhet där du bor själv eller tillsammans med annan klient. Under utslussningen har du tillsyn och stöd i din lägenhet utifrån ditt eget behov. Du ingår samtidigt i behandling och möten kopplat till behandlingen. Du bor dock själv och har sysselsättning större delen av tiden.

4. Stödboende

I ett stödboende blir du, precis som under utslussningsfasen, tilldelad en lägenhet. Du får dock i annan grad vara delaktig i valet av lägenhet. Du förväntas också att vara mogen att ta ett större eget ansvar.

Redo att ta ditt första steg?