Välkommen till Svartnäsgården

Trygghet – Kvalitet – Omtanke
OM OSS

Professionell behandling utifrån vedertagna metoder

Svartnäsgården är ett naturnära och familjärt behandlingshem vackert beläget i Svartnäs utanför Falun. Vi tar emot män i åldrarna 21-60 år med missbruks- eller beroendeproblematik. Vi har även kompetens gällande bland annat kriminalitet, trauma- och medberoendeproblematik.

Med vår samlade kunskap och erfarenhet möter vi människan som kommer till oss med kärlek, värme och engagemang.

 
VÅR BEHANDLING

En professionalisering av tolvstegsprogrammet

Svartnäsgården erbjuder som grund en professionalisering av tolvstegsprogrammet, där du som besökare jobbar tillsammans med andra boende under vägledning av utbildade terapeuter med lång erfarenhet. Vi erbjuder också andra metoder som Socialstyrelsen rekommenderar för behandling av missbruk/beroende.

Livet är spännande – följ med på resan!

12-stegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet är en beprövad modell som enligt forskningen ger de bästa behandlingsresultaten. Vi anser att metoden fortfarande, utan jämförelse, är den bästa för ett drogfritt/nyktert och stabilt liv.

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteende terapi (KBT) och syftar till att klienten får verktyg att ändra sitt beteende vid exempelvis vissa tankar och mönster. 
 

Traumaterapi

Om det visar sig att du som klient har varit med om trauman genom livet som skapat PTSD eller komplex PTSD så erbjuds terapi för att du ska kunna läka.
 

Aktiviteter

På Svartnäsgården ser vi en aktiv vardag som ett viktigt inslag i all behandling. Med naturen in på knutarna ser vi till att varje vecka göra olika aktiviteter, de flesta utomhus. 
 

Kriminalitet som livsstil

Programmet används för att jobba med kriminella tankestrategier, drivkrafter och handlingar. Kriminalitet som livsstil används för att förändra tankar, handlingar och andra överlevnadsstrategier som inte är kompatibla med samhällets regler och normer.

AngCop - strukturell modell för ångesthantering

Vi hjälper till att utreda klienter för ångest, grad av ångest och hur den verkar och ser ut. Utredningen följs av erbjudandet om ett strukturellt program för att lära sig leva ett liv utan den kidnappning ångest kan innebära.
 

CRA

CRA står för Community Reinforcement Approach och är ett behandlingsprogram för vuxna med alkohol och narkotikaproblematik. Programmet fungerar också väl för klienter som har samsjuklighet.
 
OMGIVNING

Lugnet och naturen inpå knutarna

Svartnäsgården ligger i lugn och naturskön miljö i Svartnäs, knappt sju mil nordost om Falun.

Närheten till vattnet, skogen och den vackra naturen ger utmärkta förutsättningar för fritidsaktiviteter som fiske, bad, långpromenader och ett aktivt uteliv.  

DIN RESA

Din resa hos oss

På Svartnäsgården ser vi delaktighet och engagemang som centrala nyckelbegrepp i all behandling.

Din resa genomförs i fyra frivilliga steg – primärbehandling, fördjupningsfas, utslussningsfas och stödboende – vilket innebär att du kan gå från heldygnsvård till eget boende under en och samma placering.

Redo att ta ditt första steg?